ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ   www.amnatspecial.com 

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร

  หน้าแรก     ประวัติโรงเรียน 

ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน  

 

       

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ  ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ     เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  2543 โดย ฯพณฯ ท่านสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ        ผู้ลงนามในประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  6  กรกฎาคม  2542  เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ  โดยกรมสามัญศึกษาดำเนินการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด  เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการ  สนับสนุนการเรียนการสอน  จัดสื่อ  สิ่งอำนวยความสะดวก  การให้บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  การจัดครูเดินสอน แก่คนพิการและในสถานศึกษาที่รับเด็กพิการเรียนร่วม

 

     ในระยะแรก ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ  ให้จัดตั้งสำนักงานชั่วคราว โดยได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจาก ผู้อำนวยการ  ทองดี  เฉลิมเดชชาติ  คณะครูอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน  เป็นอย่างดี  ซึ่งมีนายถาวร  คำมุงคุล  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นคนแรก 

     ต่อมาในปี พ.ศ. 2547  ได้ย้ายสำนักงานชั่วคราวไปตั้งอยู่เลขที่  258  หมู่  19 ถนนชยางกูร  ตำบลบุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยใช้อาคารสำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมืองเดิม  เป็นสำนักงานชั่วคราวในการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการ

      ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์ราชการส่วนที่ 1 ตำบลโนนหนามแท่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยได้รับงบประมาณ จากงบผู้ว่า CEO จังหวัดอำนาจเจริญ  มาตั้งสำนักงานใหม่  ในพื้นที่ จำนวน 5 ไร่  12.5 ตารางวา   เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2550  โดยมี  นางสุวิมล  ศรไชย  เป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ  มีครูและบุคลากรทั้งหมด จำนวน   45  คน  

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 78
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.234.245.72
คุณเข้าชมลำดับที่ 185,714

ตรวจหวย

 

แบบสอบถาม
      
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
ภายในบริเวณศูนย์ราชการส่วนที่ 1 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Tel : 045-523043   Fax : 045-523043
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.