ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ   www.amnatspecial.com 

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร

  หน้าแรก     บุคลากร 

บุคลากร
บุคลากร  
ทำเนียบบุคลากร


นางสุวิมล ศรไชย
ผู้อำนวยการ


น.ส.มยุรี ลาภสาร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ


นายอนพัทย์ หาญชัย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป


นางมุกดารัศมิ์ พัชรัษเฐียร
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ


นางสุลินดา ทองเพ็ญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล


นายคเชนทร์ พรมดี
ครู


น.ส.เพ็ญนภา นานาชาติ
ครู


น.ส.กุลนิดา บุญยะวงศ์
ครู


น.ส.ทัศนีย์ เส้นเศษ
ครูผู้ช่วย


น.ส.กนกลดา จวนเกาะ
ครูผู้ช่วย


น.ส.ประนารัตน์ แสนวิเศษ
ครูผู้ช่วย


น.ส.ศศิธร แสงใส
ครูผู้ช่วย


น.ส.ขวัญใจ จำเริญไกร
ครูผู้ช่วย


น.ส.อุษามณี ดรบัณฑิต
พนักงานราชการ


น.ส.อาริยา แมคเคจ
พนักงานราชการ


น.ส.เบญจวรรณ พิมพา
พนักงานราชการ


นางมลัยวัน เถาว์แสน
พนักงานราชการ


น.ส.ชญาดา เสือสา
พนักงานราชการ


น.ส.นิตยา ธานะวิโรจน์
พนักงานราชการ


น.ส.อมรรัตน์ ใกล้ผล
พนักงานราชการ


น.ส.ปทุมพร เบ้าทอง
พนักงานราชการ


นายพงษภัทร สินอ้วน
พนักงานธุระการ


นางฐิติญาภร อุปริทุม
ครูอัตราจ้าง


น.ส.กุลธิดา นามเจริญ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


น.ส.จิรสุตา ลำมะสะ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


น.ส.จารุพัฒน์ สารสี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางวาสนา ศรีสุข
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


น.ส.วาสนา บุญยะมูล
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


น.ส.มะปราง สายคำ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


น.ส.จริยา ผาดี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางศวรรยา เสริมศรี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวจริยา สอนพงษ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางวิไลลักษณ์ คำสิงห์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


น.ส.ชญาดา เชื้อโชติ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


น.ส.รัชนีกร ประสารสุข
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายคึกฤทธิ์ วรรณงาม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายสุวัฒน์ เพิ่มดี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวชลธิชา รัตนศรี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายบุญหลาย ไฝ่สูงเนิน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายธีระยุทธ ภูษา
ยาม


นายเนตรชนก หาญชัย
นักการภารโรง


นางสุกัญญา รอบโลก
คนครัว


นายธีระพันธ์ รุกขวรรณ์
คนงาน
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 78
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.234.245.72
คุณเข้าชมลำดับที่ 185,700

ตรวจหวย

 

แบบสอบถาม
      
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
ภายในบริเวณศูนย์ราชการส่วนที่ 1 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Tel : 045-523043   Fax : 045-523043
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.